TS. Đàm Quang Minh phát biểu tại lễ ra mắt ban lãnh đạo mới trường Đại học Phú Xuân - Huế

TS. Đàm Quang Minh phát biểu tại lễ ra mắt ban lãnh đạo mới trường Đại học Phú Xuân - Huế (đọc thêm)