Về trang chủ

Truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại Vị Xuyên

Hài cốt 10 liệt sỹ do đội Quy tập, tìm kiếm hài cốt của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang phát hiện tại huyện Vị Xuyên, được an táng vào sáng 7/11/2020.
Dân trí
Đang xem
Truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại Vị Xuyên
01:55

Truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại Vị Xuyên

Mới nhất