Trương Thị May khoe được vòng eo thon khi múa điệu múa Apsara truyền thống.

Trương Thị May khoe được vòng eo thon khi múa điệu múa Apsara truyền thống.
Mới nhất