Trung Quốc dùng "ngoại giao bẫy nợ" ở châu Á-Thái Bình Dương

Trung Quốc bị cáo buộc dùng "ngoại giao bẫy nợ" để tăng tầm ảnh hưởng cả kinh tế, chính trị và quân sự. (Video: Asia Times)
Mới nhất