Trung Quốc cấp tập khử trùng các thành phố chống dịch corona

Các thành phố tại Trung Quốc, đặc biệt tại Vũ Hán, đều đang được khử trùng để ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus corona. (đọc thêm)