video cùng chuyên mục

Trump - Biden tranh cãi quyết liệt về sự thông minh của đối phương

Tổng thống Trump và đối thủ Biden đã tranh cãi khi 2 bên chỉ trích nhau không thông minh trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên.