Trụ sở cơ quan nhà nước bị bỏ hoang suốt 10 năm ở Hà Nội

Trụ sở cơ quan của TP Hà Nội trên đường Tô Hiệu (quận Hà Đông, Hà Nội) bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua, được tận dụng làm quán ăn, tiệm sửa xe… gây lãng phí, xuống cấp.