Trăn khổng lồ anaconda trả giá vì ăn thịt đồng loại

Các loài trăn, rắn nổi tiếng với khả năng nuốt trọn con mồi có kích thước tương đương hoặc đôi khi thậm chí lớn hơn kích thước của chúng. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng cũng có thể ước lượng được khả năng nuốt con mồi của mình và thậm chí đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình khi ước lượng sai.
Mới nhất