Trần Đạo Minh, Củng Lợi tham gia LHP Cannes 2014

Tại LHP Cannes 2014, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã giới thiệu bộ phim "Coming Home" của ông với sự tham gia của Trần Đạo Minh, Củng Lợi...
Mới nhất