Trailer phim “The Silent Child” (Đứa trẻ im lặng)

Chuyện phim kể câu chuyện về cuộc sống của một cô bé khiếm thính, sống trong gia đình có các thành viên hoàn toàn bình thường về năng lực thính giác. (đọc thêm)