Về trang chủ

Trailer phim “The Great Gatsby” (Đại gia Gatsby - 2013)

Minh tinh của phim “Đại gia Gatsby” nhấn mạnh tại buổi hội đàm rằng phụ nữ cần phải được khắc họa phóng túng hơn nữa trên màn bạc, họ “cần phải được phạm sai lầm”.
Dân trí
Đang xem
Trailer phim “The Great Gatsby” (Đại gia Gatsby - 2013)
02:21

Trailer phim “The Great Gatsby” (Đại gia Gatsby - 2013)

Mới nhất