video cùng chuyên mục

Trailer phim “The Great Gatsby” (Đại gia Gatsby - 2013)

Minh tinh của phim “Đại gia Gatsby” nhấn mạnh tại buổi hội đàm rằng phụ nữ cần phải được khắc họa phóng túng hơn nữa trên màn bạc, họ “cần phải được phạm sai lầm”.