Về trang chủ

Trailer phim “Phantom Thread” (Sợi chỉ bóng ma)

Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, đôi khi người ta thấy một số nhân vật tiếng tăm quyết định dừng lại. Điều gì có thể khiến một ngôi sao từ giã sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao?
Dân trí
Đang xem
Trailer phim “Phantom Thread” (Sợi chỉ bóng ma)
02:15

Trailer phim “Phantom Thread” (Sợi chỉ bóng ma)

Mới nhất