Trải nghiệm thực tế tính năng Magic Eraser trên Pixel 6

Magic Eraser là tính năng giúp loại bỏ các đối tượng không mong muốn xuất hiện trong ảnh.
Mới nhất