Trải nghiệm thực tế cách thức giải toán của PhotoSolver

PhotoSolver cho phép người dùng sử dụng camera của smartphone để chụp ảnh đề bài toán và tự động nhận dạng các công thức toán, kể cả công thức viết tay. Ứng dụng sau đó sẽ đưa ra lời giải chi tiết và một chat bot sẽ đưa ra lời giải thích cho người dùng từng bước tìm ra lời giải cho bài toán. (đọc thêm)