Về trang chủ

Trại lợn hàng ngàn con xả thải “bức tử” môi trường, tra tấn người dân .

Chính quyền đã nhiều lần xử lý nhưng trang trại lợn này vẫn ngang nhiên xả thải.
Dân trí
Đang xem
Trại lợn hàng ngàn con xả thải “bức tử” môi trường, tra tấn người dân .
02:18

Trại lợn hàng ngàn con xả thải “bức tử” môi trường, tra tấn người dân .

Mới nhất