“Trái cây ngoại” được kiểm định toàn diện thế nào trước khi xuất bán?

Ở nước ngoài, mỗi quả táo trước khi đến tay người tiêu dùng đều được kiểm định toàn diện, từ màu sắc dị tật của lớp vỏ bên ngoài cho đến hàm lượng đường và hỏng hóc bên trong! (đọc thêm)