TPHCM: Người dân tiếp tục xếp hàng dài mua thực phẩm

Chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tiệm tạp hóa tại TPHCM tiếp tục có đông người mua hàng. Một số siêu thị xuất hiện tình trạng xếp hàng kéo dài.
Mới nhất