Tổng thống Duterte hát tại dạ tiệc theo đề nghị từ Tổng thống Trump

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên sân khấu và hát tại đêm tiệc trong chương trình gala đặc biệt sau khi nhận được đề nghị đặc biệt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Video: Twitter) (đọc thêm)