video cùng chuyên mục

Tôi tố cáo vì không muốn có thêm nạn nhân như mình

Hành vi thực hiện của anh ta đối với tôi rất là chuyên nghiệp nên tôi chắc chắn rằng mình không phải là nạn nhân đầu tiên bị như vậy. Tôi nghĩ sẽ có những nạn nhân trước mình lẫn những người sau, nếu như không ai lên tiếng anh ta sẽ càng thỏa sức lộng hành.