Toàn cảnh màn xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp

Toàn cảnh màn xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Clip: Việt Khoa.