Tòa tháp chọc trời Ba Lan cháy “phừng phừng” như ngọn đuốc trong đêm

Một trong những ngọn tháp trọc chời ở Warsaw, Ba Lan đã gặp phải hỏa hoạn và cháy “phừng phừng” giữa đêm. (Vìdeo: Twitter) (đọc thêm)