Tìm kiếm Tài năng Mỹ 2020: “Nhăn mặt” trước những động tác uốn dẻo của “người không xương”

Nhóm nhảy Bonebreakers thực hiện những động tác uốn dẻo, xoắn vặn cơ thể khiến người xem sửng sốt. (đọc thêm)