Tiết mục hài “cả gan” đùa tếu giám khảo khó tính nhất

Thí sinh Marty Putz tham gia cuộc thi với tiết mục hài đã nhận được cả 4 sự đồng ý. Thoạt tiên, giám khảo Alesha Dixon đã bấm nút đỏ loại bỏ tiết mục của Marty, nhưng sau đó, khi tiết mục kết thúc “siêu hài” với hình ảnh giám khảo khó tính Simon Cowell bị đùa tếu, tất cả đã cảm thấy vô cùng thích thú, ngay cả giám khảo Cowell cũng đồng ý để Marty đi tiếp. (đọc thêm)