Tiết học đầu tiên giàu cảm xúc của học sinh Hà Nội sau 3 tháng nghỉ dịch

Hôm nay (4/5), học sinh, sinh viên từ THCS trở lên của thành phố Hà Nội đã chính thức đi học trở lại. Tiết học đầu tiên sau hơn 3 tháng nghỉ dịch Covid-19 khiến nhiều học sinh háo hức. (đọc thêm)