Tiễn Covid - Lê Thiện Hiếu, Bộ Y Tế

Lê Thiện Hiếu đưa văn hóa dân gian vào ca khúc chống dịch Covid-19. “Tiễn Covid” do Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng phối hợp với Báo Sức khỏe & Đời sống, Bộ Y Tế đặt hàng. (đọc thêm)