Thủy sản Việt Nam như thế nào sau dịch Covid-19

Ngành thuỷ sản bị tác động nặng nề do dịch Covid-19 lan rộng trên thế giới, đặc biệt tại các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Châu Âu. (đọc thêm)