video cùng chuyên mục

Thương 40 học sinh co ro ngủ dưới mái hiên

Nhà bán trú bị bão làm hư hỏng, 40 học sinh phải co ro ngủ dưới mái hiên. Vùng cao Quảng Ngãi bắt đầu trở lạnh nên nhiều em đau ốm phải nghỉ học. Chưa biết đến bao giờ các em mới có chỗ ở ổn định.