video cùng chuyên mục

Thực trạng ùn tắc giao thông Hà Nội và ý kiến người dân

Nhiều ý kiến người dân được hỏi cho rằng các sáng kiến, giải pháp nhằm cải thiện giao thông ùn tắc ở Hà Nội muốn đạt được hiệu quả thì trước tiên cần xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông.