Thực tế Mi Mix 3 với kiểu trượt để hiển thị camera trước

Video thực tế của Mi Mix 3, cho thấy cách thức hoạt động của camera trước trên sản phẩm.
Mới nhất