Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng 2 cây mai vàng lưu niệm tại khuôn viên Đại học Huế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng 2 cây mai vàng lưu niệm tại khuôn viên Đại học Huế (đọc thêm)