Về trang chủ

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại Hội nghị

“Nghị quyết 154/NQ-CP có 3 điểm mới so với chính sách trước đây. Trong đó, điều kiện và thủ tục để người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động đã thông thoáng và đơn giản hơn nhiều…”.
Dân trí
Đang xem
Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại Hội nghị
03:12

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu tại Hội nghị

Mới nhất