Thử nghiệm chiếc chân robot do cậu học trò sáng chế cho người khuyết tật

Thử nghiệm chiếc chân robot do cậu học trò sáng chế cho người khuyết tật. (đọc thêm)