video cùng chuyên mục

Thót tim xem cảnh máy bay khổng lồ bay sát sạt len qua các tòa cao ốc

Một máy bay kích thước lớn lượn sát sạt như muốn đâm sầm vào các tòa cao ốc khiến người xem thót tim.