Thong dong đạp xe trên cầu khiến cả đoàn xe ô tô bị ùn ứ ở phía sau

Thong dong đạp xe trên cầu khiến cả đoàn xe ô tô bị ùn ứ ở phía sau (đọc thêm)