Thợ sửa tiền - cứu tinh cho những đồng USD rách tại Zimbabwe

Đồng USD đã trở thành đồng tiền tệ thống trị các giao dịch ở Zimbabwe kể từ khi siêu lạm phát của quốc gia tăng vọt lên hơn 5 tỷ phần trăm.
Mới nhất