Thợ lặn bắt đầu khai quật con tàu cổ Dung Quất vào ngày khởi công. (Video: Hồng Vân)

Hao_Hung_Quang_Ngai (đọc thêm)