Về trang chủ

Thiếu tiền phẫu thuật, chàng trai trẻ trước nguy cơ bị tàn phế.

Sau 2 năm điều trị, chi phí đã 700 triệu đồng nhưng tình hình của cháu Việt vẫn chưa tiến triển.
Dân trí
Đang xem
Thiếu tiền phẫu thuật, chàng trai trẻ trước nguy cơ bị tàn phế.
01:21

Thiếu tiền phẫu thuật, chàng trai trẻ trước nguy cơ bị tàn phế.

Mới nhất