Thiệt hại nặng nề do lũ lụt tại Italia

Những trận mưa lớn đã dẫn đến sạt lở đất và lũ lụt, gây thiệt hại lớn về tài sản ở miền bắc Italia.
Mới nhất