Thích Diên Giác biểu diễn võ thuật

“Hộ pháp Thiếu Lâm” Thích Diên Giác đã không ngần ngại chỉ trích Mã Bảo Quốc làm xấu mặt võ thuật Trung Quốc sau trận thua trước Vương Khánh Dân. (đọc thêm)