Thị trưởng Mỹ quỳ khóc nức nở bên quan tài George Floyd

Thị trưởng thành phố Minneapolis quỳ khóc nức nở bên cạnh quan tài của George Floyd - công dân da màu bị cảnh sát ghì cổ đến chết cuối tháng trước. (Video: New York Post) (đọc thêm)