Thị trưởng bỏ chạy thục mạng khỏi cánh phóng viên

Các chính trị gia khắp thế giới thường bị chỉ trích về chuyện phớt lờ các câu hỏi khó. Nhưng một thị trưởng tại Chile lại tránh câu hỏi của phóng viên bằng cách bỏ chạy nhanh nhất có thể. (đọc thêm)