Thí sinh thi lớp 10 ở Nha Trang kết thúc buổi thi môn tiếng Anh

Thí sinh thi lớp 10 ở Nha Trang rời trường thi sau môn tiếng Anh (đọc thêm)