Thí sinh Hà Tĩnh nhận định về bài thi KHXH

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh)nhận định về bài thi KHXH. (đọc thêm)