Thi công cao tốc, biến đường dân sinh thành "ao làng"

Thi công cao tốc, biến đường dân sinh thành "ao làng"