Thầy cô băng đường đồng, qua phà mang bài giảng cho học sinh

Để giúp các em học sinh khó khăn không có thiết bị học online theo kịp chương trình, các thầy cô ở Cần Thơ đều đặn mỗi tuần mang bài giảng đến tận nhà hỗ trợ kiến thức cho các em.