Thanh Thủy muốn đóng vai “ác để đời” khiến khán giả ghét cay ghét đắng.

Thanh Thủy muốn đóng vai “ác để đời” khiến khán giả ghét cay ghét đắng. (đọc thêm)