Thành Rome bất ngờ phủ tuyết bất thường khiến du lịch ngưng trệ

Thành Rome của Italy bất ngờ bị phủ trắng bởi tuyết dày trong suốt 2 ngày qua khiến nhiều hoạt động trong đó có du lịch ngưng trệ.
Mới nhất