Thành phố Italia vắng không một bóng người vì Covid-19

Thành phố Baranzate gần Milan đã trở nên vắng vẻ sau khi Italia ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc đối phó với dịch Covid-19 (Video: Guardian) (đọc thêm)