Thành phố Australia “tuyên chiến” với nạn ăn xin giả mạo nghi từ Trung Quốc

Chính quyền thành phố Melbourne, Australia đang mở một cuộc điều tra về một đường dây ăn xin giả mạo quy mô lớn nghi xuất xứ từ Trung Quốc. (Video: Reddit) (đọc thêm)