Thán phục người phục vụ bàn “dù ngã cũng không rơi đĩa”

Dưới đây là khoảnh khắc một người phục vụ bàn trượt ngã khi đang mang trên tay 4 đĩa đồ ăn, dù vậy, cú ngã không khiến anh để rơi bất cứ chiếc đĩa nào khỏi tay mình. (đọc thêm)